Polityka prywatności

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

Firma P.P.H.U. "P&P" nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony www.ppimport.eu. W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularzy, dane te mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do przesyłania na wskazany adres zamówionych towarów. Wszystkie podane informacje można w każdej chwili zmienić lub usunąć poprzez zalogowanie się na konto sklepowe. Na stronie Sklep www.ppimport.eu wykorzystywana jest technika cookies. Cookie (zwane także ciasteczkiem) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika. Korzystanie z technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na stronie Sklep www.ppimport.eu technika cookies pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik strony www.ppimport.eu jest zainteresowany. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony Sklep www.ppimport.eu W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu biuro@ppimport.pl .

 

SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ 

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  Z G O D N A  Z  R O D O

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z art.14 Ogólnopolskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia

27.04.2016 r. [Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016] informuję iż:

 

1-administratorem Pani/Pana danych osobowych t.j. imienia, nazwiska, nazwy firmy,adresu, nip,

telefonu i maila jest firma:

 

P.P.H.U.”P&P” Piotr Płachetka, 43-190 Mikołów, ul.Rynek 18,NIP:635-001-37-91

 

2-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania umów

sprzedaży,wystawiania faktur,wysyłki towarów, marketingu produktów i usług własnych

polegających na przekazaniu informacji o produktach i usługach oferowanych przez naszą

firmę ,o promocjach,cennikach i innych wydarzeniach

 

3-Pani/Pana dane osobowe pozyskano podczas pierwszych zakupów, rejestracji na naszej stronie

internetowej oraz na imprezach targowych.

 

4-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podst.przepisów prawa

 

5-przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo sprzeciwu, zażądanie zaprzestania

przetwarzania danych jak również prawo cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia

skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

6-w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę pisać na adres:P.P.H.U. „P&P”

Piotr Płachetka, ul.Gliwicka 18, 43-190 Mikołów lub na maila:biuro@ppimport.pl